Skip to main content

Klinički centar Srbije

Realizacija optičkog campus backbone-a, optičko povezivanje sa akademskom mrežom Univerziteta u Beogradu, realizacija lokalnih LAN mreža na objektima centra, instaliranje centralnih servera i realizacija informacionog sistema.
Read More