Skip to main content

Instalacija, podrška i održavanje

Vaš pouzdan partner

Instalacija kablovskih sistema

Profesionalni instalaterski tim za sve vrste instalacija

Bit Projekt poseduje neophodno znanje i alate da odgovori svim zahtevima klijenata iz u sferi sistema slabe struje, što za posledicu ima jednu od najjačih referentih listi u regionu iz oblasti telekomunikacija.
Naš tim inženjera i instalatera ima nepohodno znanje da projektuje i implementira sve sisteme slabe struje, pasivnu optičku i bakarnu instalaciju. Naše opredeljenje ka pružanju svih usluga iz sfere sistema slabe struje obezbeđuje maksimalnu funkcionalnost i povezanost sistema naših klijenata.

Servis i održavanje

Servis i održavanje servera, računarske opreme, mrežne opreme i celokupne mrežne infrastrukture

Servisiranje i održavanje računara i računarske opreme
reinstalacije operativnih sistema – windows i linux, bekap podataka, spašavanje podataka sa oštećenih diskova, čišćenje računara od virusa i drugih oblika zlonamernih programa, nadogradnja računara

Servisiranje i održavanje računarskih mreža
usluge održavanja servera i radnih stanica po ugovoru ili po pozivu, security provera mreže, otklanjanje problema u radu mreže (prestanak rada dela ili cele mreže, problemi sa brzinom i sl.), proširenje i nadogradnja mreže (dodavanje aktivne opreme i novih utičnica), zamena stare BNC mrežne infrastrukture modernom (UTP/fiberoptički kablovi), rešavanje problema sa internet konekcijom itd.

Administriranje

Web, Mail, DataBase, Proxy, DNS, DHCP, FTP, Radius, virtuelni serveri, klasteri, ruteri, svičevi, firewall-ovi, NAS

Bit Projekt već dugi niz godina radi instalaciju, administraciju i daljinski nadzor aktivne mrežne opreme u mrežama najrazličitijih arhitektura i stepena složenosti. Administracija servera obuhvata Linux servere (mail, DNS, Web Proxy sa antivirus skeniranjem u realnom vremenu, Domain kontroler, Web Server, mehanizmi dodatnih mera bezbednosti servera) i MS Windows servere (Domain kontroler, Exchange server, SharePoint Portal Server, ISA Server). Pored servera, naši administratori obezbeđuju sigurnost mreža pomoću zaštita rutera i svičeva, korišćenjem firewalla, i uspostavljanjem I održavanjem demilitarizovane zone (DMZ).