Skip to main content

Referentna lista

Ideje, integracija, implementacija

Projekti

Do danas, najzastupljeniji sektori u kojima su realizovani projekti su zdravstvo, obrazovanje, ugostiteljstvo, državni organi i institucije, sektor javnih preduzeća, humanitarne organizacije, poslovni sistemi (farmaceutski; osiguranje, prodaja automobila, udruženja, tehnologija i telekomunikacije, proizvodnja, privredna preduzeća, bankarstvo).
Bit Projekt je do sada učestvovao u planiranju i realizaciji mnogobrojnih projekata, pomenućemo neke od njih:

Poslovni sistemi

Ambasada Države Katar – Beograd
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a, optičko povezivanje, isporuka i setovanja aktivne mrežne opreme, sistem javnog obaveštavanja, sistem IP video nadzora, multimedijalni i sistem za kolaboraciju.

Kineski kulturni centar – Beograd
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a, optičko povezivanje.
Multifunkcionalna dvorana: AV sistem za događaje uživo (pojačavanje audio signala, video projekcije, striming AV signala, snimanje događaja, Crestron integracija).

West Pharmaceutical Services – Beograd
Realizacija sistema za kolaboraciju kompanije Crestron

Advanced boat, Makiš – Beograd
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a, optičko povezivanje, sistem IP video nadzora, WiFi sistem, sistem kontrole pristupa.

Transportšped, Šimanovci – Beograd
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a, optičko povezivanje, sistem IP video nadzora, WiFi sistem.

Rezidencijalni smart home objekat, Cara Nikolaja II – Beograd
Projektovanje i izvođenje svih sistema slabe struje: strukturni kablovski sistem objekta, video nadzor, kontrola pristupa. Izvođenje sistema jake struje i potpuna integracija sistema jake i slabe struje u stambenim jedinicima prema Crestron Smart Home standardima. U svakoj stambenoj jedinici obezbeđena je integracija i upravljanje: rasvetom, energetskim priključcima, motorizovanim roletnama, sistemom centralnog grejanja, sistemom klimatizacije, videonadzorom, videointerfonom, i sistemom motorizovane automatske garaže.

Zijin Bor Copper (ex Freeport McMoran) Gold and Copper Mine – Bor
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a, optičko povezivanje, sistem IP video nadzora, sistem kontrole pristupa, industrijski data centar, aktivna mrežna oprema.

Fabrika kartona – Umka
Realizacija sistema naprednog sistema video nadzora upotrebom termovizijskih kamera kompanije Mobotix

Siemens HQ – Beograd
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a sa preko 900 priključnih mesta, optičko povezivanje, reazlizacija server soba.

Continental Automotive, Novi Sad
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a sa preko 650 priključnih mesta, optičko povezivanje.

Gazprom Transgaz – Uhta, Rusija
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a sa preko 1500 priključnih mesta, optičko povezivanje.

Endava d.o.o. Beograd
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a sa preko 2000 priključnih mesta, optičko povezivanje. Izmeštanje kompletne infrastrukture data centra sa stare na novu lokaciju.

Banca Intesa, Beograd
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a sa preko 2800 priključnih mesta, optičko povezivanje.

Forte Banka – Astana, Kazahstan
Isporuka Corning mrežne opreme, sistemska garancija 25 godina. Preko 6000 konekcija cat 6a. Optičko povezivanje, MM OM3 optički kablovi i UNICAM LC konektori.

Kamenolom Brdanjak – „Kamen i Pesak d.o.o.”
Sistemsko rešenje IP video nadzora proizvođača Mobotix sa dodatnom Axis PTZ kamerom. Integracija sa sistemom kamionske tepih vage (detekcija pokreta, prikazivanje informacije o težini na video snimku). Sistem automatske regulacije baterijskog napajanja i automatsko upravljanje dizel agregatom. WiFi prenos signala do udaljene lokacije i daljinsko korišćenje sistema putem Interneta.

Rakita exploration d.o.o. – Bor
Kompletan strukturni kablovski sistem, server sala, sistem IP video nadzora – indoor i outdoor kamere i video server, sistem kontrole pristupa, sistem dojave i oglašavanja požara u server sali, instalacija VOIP centrale i telefona, instalacija Intel blade servera, instalacija virtuelnih mašina, domen kontrolera i SQL servera.

Fabrika Bosch – Pećinci
Multimedijalna konferencijska sala sa Crestron Digital Medija® sistemom. Konferencijski sto opremljen ugradnim kutijama sa svim potrebnim priključcima (VGA, Audio, HDMI, Ethernet) na nekoliko pozicija. Crestron Digital Media® omogućava odabir signala koji se prikazuje na motorizovanom platnu. Pored AV sistema integrisana je i kontrola osvetljenja, kao i senzor pokreta koji gasi sve sisteme u odsustvu ljudi.

Data Centar Vip mobile – Kragujevac
Strukturno kabliranje u server sobama novog data centra u Kragujevcu, po tier 3 specifikacijama iz tia-942 standarda, uz upotrevu Corning prefabrikovanih bakarnih i optičkih rešenja

Toranj na Avali – Beograd
Implementacija sistema slabe struje: telefonsko-računarska instalacija, sistem video nadzora, protiv požarna instalacija, sistem kontrole pristupa.

Belgrade Office Park (BOP) – Beograd
Realizacija računarsko- telefonske mreže cat.6, optičko povezivanje. Kompletna oprema proizvođača Corning Cable System.

PC Blok 26 GRAWE- Beograd
Realizacija računarsko- telefonske mreže cat.5 sa 3200 priključnih mesta, optičko povezivanje. Kompletna oprema proizvođača Corning Cable System.

Siemens-CTP Beograd
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža, 1.500 priključnih mesta, oprema Corning Cable System (class E,F)

Poslovni centar Ušće
Povezivanje i testiranje utičnih mesta

Poslovni objekat Palata Zora – Beograd
Standardna LAN mreža

Duga fabrika boja i lakova
Optičko povezivanje

Rafinerija nafte Beograd
Optičko povezivanje

Jugohemija Beograd
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža

Glinica Zvornik
Optičko povezivanje, aktivna oprema

Monet Podgorica
Optičko povezivanje

Termo elektrane Kostolac
Optičko povezivanje

SERB banka
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Nova banka Bjeljina
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Grafopak Zemun
Standardna LAN mreža

Jugohemija Krnjača
Standardna LAN mreža

Autokomerc i njihova dilerska mreža
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, računari

BC Excel Beograd
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Vemus Beograd
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Auto grana Beograd
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Bestfarm Podgorica
Standardna LAN mreža

Poslovni prostor Stari Grad
Standardna LAN mreža

Auto trend Beograd
Standardna LAN mreža

Potens Požega
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Novosti Beograd
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Borba Beograd
Standardna LAN mreža

Beogradska Banka
Standardna LAN mreža

Pavlović banka Bjeljina
Standardna LAN mreža

Elektrodistribucija Bjeljina
Standardna LAN mreža

CIP Beograd
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Yuta Beograd
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

ABCELLI udruženje pravnika
Standardna LAN mreža

OMV
Standardna LAN mreža

Amfora Beograd
Standardna LAN mreža, PC oprema

Telekom Katićeva – Beograd
Standardna LAN mreža

Državni organi i institucije

Grad Arilje
Realizacija projekta sistema video nadzora „Siguran grad“

Istorijski muzej Srbije
Standardna LAN mreža, aktivna mrežna oprema, serveri, računari – instalacija i održavanje

Skupština Republike Srbije
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža, 1.700 priključnih mesta

Specijalni sud Beograd
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža, 400 priključnih mesta, oprema Corning Cable System

SO Stari grad
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža, 200 priključnih mesta, aktivna oprema, serveri, računari

Vlada Republike Srbije
Optičko povezivanje

Vrhovni sud Srbije
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža

Institut za urbanizam Srbije
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

SO Palilula
Standardna LAN mreža

Skupština grada Beograda
Standardna LAN mreža

Komisija za hartije od vrednosti
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, računari

Direkcija za imovinu
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, računari

ZOP Palilula
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, računari

ZOP Voždovac
Standardna LAN mreža

Zavod za urbanizam Stara Pazova
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Institut za imunologiju i virusologiju Torlak
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Zavod za urbanizam Stara Pazova
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

SO Banja Luka
Standardna LAN mreža

Zdravstvo

Projekti razvoja zdravstva Srbije
Realizacija optičkog campus backbone-a, realizacija lokalnih LAN mreža na objektima pet Kliničko bolničkih centara i preko trideset Opštih bolnica u Srbiji, kao i na objektima Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“.

Klinički centar Srbije – Beograd
Realizacija optičkog campus backbone-a, optičko povezivanje sa akademskom mrežom Univerziteta u Beogradu, realizacija lokalnih LAN mreža na svim klinikama centra, instaliranje centralnih servera i realizacija informacionog sistema.

Republički fond za zdravstveno osiguranje – Beograd
Realizacija kompletnog sistema slabe struje: računarsko-telefonska instalacija, sistemi centralnog ozvučenja, za distribuciju kablovskog TV signala, za ozvučenje sale, za video projekcije u sali, za automatsku detekciju i dojavu požara, za automatsku detekciju gasa, video nadzora, interfonski sistem, kontrola pristupa.

Filijale RFZO (Republički fond za zdravstveno osiguranje)- Srbija
Radovi na realizaciji novih računarskih sistema u ukupno 30 filijala RFZO i preko 150 ispostava u Srbiji.

Neurološka klinika Beograd
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Obrazovanje

Matematički fakultet Beograd
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža, sistem video nadzora, sistem kontrole pristupa i multimedijalni sistemi

Biblioteka grada Beograda
Audio video sistem u Rimskoj dvorani za potrebe programskih aktivnosti Biblioteke grada Beograda. Realizovani sistem sastoji se od audio sistema za doozvučavanje govornika i audio-video sistema za reprodukciju multimedijalnog sadržaja. Celokupan sistem je automatizovan i ne zahteva tehničko lice za upravljanje.

Elektrotehnički fakultet Beograd
Optičko povezivanje, veliki broj lokalnih mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Tehnički fakultet u Boru
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Tehnološko metalurški fakultet – Beograd
Optičko povezivanje

Zavod za fiziku
Optičko povezivanje, aktivna oprema, serveri, računari

Rudarsko-geološki fakultet
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Hemijski fakultet – Beograd
Optičko povezivanje

Rektorat Beogradskog Univerziteta
Optičko povezivanje

JAT pilotska akademija Vršac
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Saobraćajno tehnička škola – Zemun
Standardna LAN mreža

Fakultet civilne odbrane
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Geografski fakultet
Standardna LAN mreža

Institut za fiziku – Zemun
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Učiteljski fakultet Beograd
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Verski objekti

Crkva Svetih Kirila i Metodija – Novi Sad
Realizacija sistema ozvučenja, čime je rešen višegodišnji problem neadekvatne razumljivosti tokom službi u crkvi. Korišćeni su specijalizovani zvučnički sistemi visoke usmerenosti kompanije Audac.

Kripta Hrama Svetog Save – Beograd
Realizacija sistema video nadzora u Kripti Hrama Svetog Save. Realizovan je sistem proizvođača Mobotix.

Turizam i ugostiteljstvo

Zepter Legat – Beograd
Realizacija strukturnog kablovskog sistema – računarsko- telefonska mreža cat.6a, optičko povezivanje, sistem IP video nadzora, sistem kontrole pristupa, sistem javnog obaveštavanja, multimedijalni sistemi za sale, Crestron BMS – integracija i kontrola osvetljenja i kontrole pristupa.

Hotel Gorski – Kopaonik
Projektovanje i izvođenje sistema slabe struje:
Računarsko-telefonsko instalacija, sistem IP video nadzora, WiFi sistem, sistem javnog obaveštavanja, multifunkcionalne koferencijske sale

Hotel Hilton – Beograd
Crestron kontrolni sistem za kongresni centar hotela

Marriott Courtyard – Courtyard Belgrade City Center
Računarsko-telefonsko instalacija, sistem video nadzora, sistem detekcije ugljen-monoksida u garažama, sistem ambijentalnog ozvučenja i obaveštenja o požaru, sistem signalizacije SOS poziva, sistem signalizacije prepada i interfonski sistem.

Žičare „Gvozdac” i „Krčmar” Kopaonik
Optičko povezivanje, standardna LAN mreža, sistem bežičnog pristupa Internetu, sistem video nadzora, sistem ozvučenja.

Hotel Zepter Beograd
Isporuka, ugradnja i konfiguracija aktivne mrežne opreme, provera i testiranje postojeće računarsko-telefonske instalacije, sistem ozvučenja zajedničkih prostora, audio i video sistem konferencijske sale, sistem bežičnog pristupa Internetu za zajedničke prostore, sistem IP televizije za apartmane.

Motor Yacht Negara
Kompletna kablovska infrastruktura: LAN mreža, distribucija audio i video signala. Adaptacija instalacije rasvete i integracija u sistem kontrole. lmplementacija 5.1 surround sistema u svakoj kabini. Centralizovani Media Storage sa zasebnim multimedijalnim plejerom za svaku kabinu. Distribucija medija putem LAN mreže. Centralizovano Crestron rešenje za daljinsku kontrolu svih televizora, audio i video receiver-a, satelitskih prijemnika, Blu-Ray plejera, medija plejera i rasvete. Kontrola realizovana na Apple uređajima (iPad, iPod). Integracija sistema nadzora i sistema pozivanja stjuardese. Realizacija VoIP telefonskog sistema za lokalnu komunikaciju.

Hotel Avala – Budva
Realizacija kompletnog sistema slabe struje: telefonsko-računarska instalacija, sistem video nadzora, sistem za distribuciju RTV signala, instalacija ozvučenja, protiv požarna instalacija, sistem kontrole pristupa, sistem S.O.S. dojave, wireless instalacija.

Hotel Lipka – Kolašin
Realizacija kompletnog sistema slabe struje: telefonsko-računarska instalacija, sistem video nadzora, sistem za distribuciju RTV signala, instalacija ozvučenja, protiv požarna instalacija, sistem kontrole pristupa, sistem S.O.S. dojave, wireless instalacija.

Hotel Bianca – Kolašin
Realizacija kompletnog sistema slabe struje: telefonsko-računarska instalacija, sistem video nadzora, sistem za distribuciju RTV signala, instalacija ozvučenja, protiv požarna instalacija, sistem kontrole pristupa, sistem S.O.S. dojave, wireless instalacija.

Višnjica ugostiteljsko preduzeće
Standardna LAN mreža

Javna preduzeća

JKP Gradske pijace – Zeleni venac
Realizacija sistema IP video nadzora (Axis)

JKP Gradske pijace
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari

Humanitarne organizacije

UNHCR
Standardna LAN mreža

ICRC- međunarodni komitet Crvenog krsta
Standardna LAN mreža, aktivna oprema, serveri, računari