Skip to main content

ZEMLJA:
Crna Gora

GRAD:
Budva

NAMENA OBJEKTA:
Objekat visokog turizma

VREME IZGRADNJE:
2007-2008

Primenjena rešenja

Ekskluzivni hotelski kompleks Avala Resort u Budvi je nedavno prošao kroz proces kompletnog renoviranja i adaptacije, kako bi zadovoljio stroge standarde visokog turizma. Investitor je zahtevao da se dizajnira i implementira kompletan sistem slabe struje: računarsko-telefonsko instalacija, sistem video nadzora, i wireless instalacija.
Bit Projekt je kao izvođač radova ispunio gore pomenute zahteve, uz upotrebu proizvoda renomiranih svetskih proizvođača.

Računarsko-telefnonska instalacija je izvedena po principima strukturnog kabliranja. Korišćeni su kablovi F/UTP 300/24, 4P, LSOH, kategorije 5e kompanije Corning, dok su za utična mesta korišćene set utičnice kompanije Bticino. Formiranje centralnog čvorišta za ceo kompleks hotela Avala i optičko povezivanje sa lokalnim čvorištima ostvareno je upotrebom optičkog multimodnog kabla sa 8 vlakana tipa A-DQ(BN)H 1×8 G50/125, kompanije Corning. Upotrebljena aktivna mrežna oprema je kompanije Hewlett Packard (HP ProCurve networking) i ruteri kompanije MikroTik.

Serveri su bazirani na harderskim rešenjima kompanije Intel – u pitanju su made by Intel serverske ploče sa Intel Xeon procesorima. Softverska rešenja su bazirana na Linux platformi, a pored standardnih mail i web servera, instalirano je i posebno rešenje za potrebe Hotela– RADIUS server. Reč je o serverskom rešenju koje omogućava kontrolu i naplatu pristupa Internet servisa gostima hotela.

Video nadzor je realizovan upotrebom IP mrežnih kamera kompanije Axis. Za realizaciju projekta upotrebljeni su modeli Axis 211, Axis 216FD, Axis 206 i Axis 214PTZ. Za arhiviranje video materijala i centralno upravljanje kamerama, korišćeni su video serveri sa Axis Camera Station softverom.

Za kvalitetnu pokrivenost Wi-Fi signalom celokupnog kompleksa instalirano je preko 100 Acess Point-a, koji se administrairaju sa centralne lokacije. Gosti hotela mogu koristiti bežičan pristup Internetu, sa bilo kog mesta u okviru kompleksa Avala Resort & Villas.

Video prezantacioni sitem za konferencijsku salu je realizovan upotrebom projektora kompanije InFocus, i velikog (dijag. 6,19m) motorizovanog projekcionog platna renomiranog proizvođača Projecta.