Skip to main content

ZEMLJA:
Srbija

GRAD:
Beograd

NAMENA OBJEKTA:
Telekomunikaciona funkcija i turistička atrakcija

VREME IZGRADNJE:
2007-2010

Primenjena rešenja

Jedan od najatraktivnijih projekata, gde smo učestvovali u izvođenju radova, svakako je Avalski Toranj. Nova arhitektonska, građevinska i tehnološka dostignuća, savremene graditeljske tehnike, upotreba novih materijala…

Naša obaveza je bila da implementiramo sisteme slabe struje i to: telefonsko-računarsku instalaciju, sistem video nadzora, protiv požarnu instalaciju, sistem kontrole pristupa.

Strukturno kabliranje je kompletno realizovano opremom cat.6 firme Corning Cable System, čiji smo distributeri i serifikovani instalateri sa 25-ogodišnjom garancijom na instalirane sisteme.

Sistem video nadzora realizovan je upotrebom IP kamera kompanije Axis. Instalirane su kolor IP CCTV video kamera AXIS 216FD za unutrašnju upotrebu, kolor IP PTZ CCTV video kamere AXIS 214PTZ za spoljašnju upotrebu, kao i video server za snimanje i arhiviranje video materijala sa adekvatnim softverom za pretragu.

Sistem za automatsko detektovanje i dojavu požara, realizovan je upotrebom mikroprocesorski upravljane centrale za automatsku dojavu požara sa 30 detektorskih soft. definisanih zona, 10 detektorskih petlji, analognim i digitalnim komandnim izlazima (modulima) za izvršne funkcije, modulima za zvučnu i svetlosnu signalizaciju, komandnim izlazima za signalizaciju predalarma i kvara, u kućištu za nazidnu montažu sa rezervnim napajanjem za rad u trajanju od 72 sata. Detektori požara realizovani su uz pomoć automatskih i ručnih detektora, alarmnih sirena i paralelnih svetlosnih indikatora.

Sistem kontrole pristupa je realizovan uz pomoć SiPass ASL5000-SE sistema kompanije Siemens. Ovaj sistem poseduje grafičko korisničko okruženje što ga čini jednostavnim za administraciju. n dozvoljava kontrolu pristupa objektu tako što kontorliše pristup vratima, a istovremeno obezbeđuje veiliki nivo bezbednosti preko naprednog upravljanja alarmnim sistemom.