Skip to main content

Republic Fund of Health Insurance – Belgrade

Kompletan sistem slabe struje: računarsko-telefonska instalacija, sistemi centralnog ozvučenja, za distribuciju kablovskog TV signala, za ozvučenje sale, za video projekcije u sali, za automatsku detekciju i dojavu požara, za automatsku detekciju gasa, video nadzora, interfonski sistem, kontrola pristupa.

Read More