Skip to main content

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Kompletan sistem slabe struje: računarsko-telefonska instalacija, sistemi centralnog ozvučenja, za distribuciju kablovskog TV signala, za ozvučenje sale, za video projekcije u sali, za automatsku detekciju i dojavu požara, za automatsku detekciju gasa, video nadzora, interfonski sistem, kontrola pristupa.

Read More

Klinički centar Srbije

Realizacija optičkog campus backbone-a, optičko povezivanje sa akademskom mrežom Univerziteta u Beogradu, realizacija lokalnih LAN mreža na objektima centra, instaliranje centralnih servera i realizacija informacionog sistema.

Read More