Skip to main content

ZEMLJA:
Srbija

GRAD:
Beograd

NAMENA OBJEKTA:
Kompleksi poslovnih zgrada za izdavanje

VREME IZGRADNJE:
2006-2008

Primenjena rešenja

Novoizgrađeni kompleks poslovnih zgrada na Novom Beogradu, u ulici Milutina Milankovića. Investitor je zahtevao realizaciju računarsko-telefonske mreže, kao i optičko povezivanje centralnog čvorišta sa spratnim rack ormanima.

Bit Projekt je zahteve i očekivanja investitora ispunio u potpunosti, pre svega oslanjajući se na proizvode kompanije Corning.

Računarsko-telefonska mreža je realizovana kablovima S/FTP 450/23, 4P, LSOH, Cat.6 kompanije Corning. Priključna mesta su odrađena na dva načina, pomoću zidnih utičnica kategorije 6, kao i pomoću podnih utičnica, takođe kategorije 6. Upotrebljeni su moduli kompanije Corning, tipa S-250.

Centralna čvorišta su sa spratnim rack ormanima povezana pomoću multimodnog optičkog kabla, sa 1×12 vlakana 50/125. Nonmetalic, halogenfree za unutrašnju montažu kompanije Corning. Takođe, ostvarene su i međuveze pomoću bakarnih kablova kompanije Corning kategorije 7, tipa S-FTP Cat.7, sa statičkim širmom, izolacijom i omotačem od bezhalogenih masa. Veza između centralnih čvorišta ostvarena je uz pomoć singlmodnog optičkog kabla, sa 1×12 vlakana 50/125, Non-metalic, Halogenfree za spoljnu montažu kompanije Corning.

Za sve odrađene linije je odrađen atest i utvrđeno je da zadovaljavaju odgovarajuće standarde.

Nakon završetka izgradnje objekta, Bit Projekt je sklopio ugovore o realizaciji lokalnih računarsko-telefonskih mreža sa kompanijama Siemens, VIP, Hilti SMN doo, Actavis, Merck doo. Sve mreže su bazirane na proverenim rešenjima kategorije 6 kompanije Corning.