Skip to main content

ZEMLJA:
Srbija

GRAD:
Beograd

NAMENA OBJEKTA:
Referentna ustanova za sve oblasti kliničke medicine

Primenjena rešenja

Klinički Centar Srbije u Beogradu je prošao kroz proces obnove mreže za prenos podataka. Investitor je zahtevao realizaciju optičkog campus backbone-a, optičko povezivanje sa akademskom mrežom Univerziteta u Beogradu, realizaciju lokalnih LAN mreža na objektima centra, instaliranje centralnih servera i realizaciju informacionog sistema.

Campus backbone tj. veze između centralnog čvorišta i udaljenih lokacija, zadužena za servisiranje širokog spektra zahteva, kao što su prenos glasa, podataka i video signala je ostvareno uz pomoć fiberoptičkih kablova. U zavisnosti od udaljenosti lokacija, korišćeni su singlmodni optički kabl SMF-28e, ili multimodni optički kabl sa 8 vlakana A-DQ(BN)H 1×8 G50/125 Infinicor 600 kompanije Corning.

Na preko 30 objekata KCS-a je realizovana lokalna računarska mreža, po principima strukturnog kabliranja. Svaka od lokalnih mreža bazirana je na kablovima kategorije 5e FutureCom F/UTP 300/24 1x4P LSOH-3 kompanije Corning.

Aktivna mrežna oprema ja bazirana na ProCurve Networking rešenjima kompanije Hewlett Packard, i to HP ProCurve switch 2650, HP ProCurve Switch 2510 (sa 24 i 48 portova) i HP ProCurve Switch 2512.

Serverska rešenja su bazirana na harderskoj platformi kompanije Intel, a instalirani su mail i web server bazirani na Linux-u.

Informacioni sistem Kliničkog Centra je, u saradnji sa saradnicima Bit Projekta, realizovan uz pomoć softverskog rešenja InfoMedis. Ovo rešenje je omogućilo da se višestruko poveća efikasnost svakodnevnog kliničkog rada lekara i ostalog osoblja Kliničkog Centra.