Skip to main content

ZEMLJA:
Srbija

GRAD:
Beograd

NAMENA OBJEKTA:
Objekat visokog turizma

VREME IZGRADNJE:
2014-2015

Primenjena rešenja

Ekskluzivni hotel Courtyard Belgrade City Center, iz lanca hotela Marriott Courtyard, je nedavno prošao kroz proces kompletnog renoviranja i adaptacije, kako bi zadovoljio stroge kompanijske zahteve lanca hotela Marriott Courtyard, kao i standarde visokog turizma. Investitor je zahtevao da se dizajnira i implementira kompletan sistem slabe struje: računarsko-telefonsko instalacija, sistem video nadzora, sistem detekcije ugljen-monoksida u garažama, sistem ambijentalnog ozvučenja i obaveštenja o požaru, sistem signalizacije SOS poziva, sistem signalizacije prepada i interfonski sistem.
Bit Projekt je kao izvođač radova ispunio gore pomenute zahteve, uz upotrebu proizvoda renomiranih svetskih proizvođača.

Računarsko-telefonska instalacija je izvedena po principima strukturnog kabliranja u skladu sa međunarodnim standardom za strukturno kabliranje ISO 11801 Second Edition i EN 50173 Second Edition, kao i standarda prostiranja telekomunikacionih kablova u poslovnim zgradama EIA/TIA 596. Korišćeni su kablovi F/UTP kategorije 5e sa omotačem od bezhalogenog materijala kompanije Corning, dok su za utična mesta korišćeni odgovarajući moduli kompanije Corning. Formiranje centralnog čvorišta hotela Marriott i optičko povezivanje sa spratnim čvorištima ostvareno je upotrebom optičkog multimodnog kabla sa 8 vlakana 50/125μm kompanije Corning. Za potrebe telefonske instalacije od glavnog telefonskog razdelnika (GTR) do spratnih ormana položeni su kablovi tipa J-H(St)H 50x2x0,6mm. Upotrebljena aktivna mrežna oprema je kompanije Hewlett Packard (HP ProCurve networking).

Video nadzor je realizovan upotrebom IP mrežnih kamera kompanije Axis. Za realizaciju projekta upotrebljeni su modeli AXIS P3214-VE u IK10 vandal-resistant kućištima sa odgovarajućim nosačima, i AXIS P3354 za unutrašnju montažu. Kontrolnu opremu sistema čine 1 PC računar za praćenje i nadzor sistema sa dva 23“ monitora visoke rezolucije. Server sa pratećim licenciranim softverom, smešten je u prostoriji za smeštaj glavne komunikacione opreme.

Za sistem detekcije ugljen-monoksida u garažama iskorišćen je centralni uređaj tipa CC62P-16 kompanije Siemens. Za detekciju ugljen-monoksida iskorišćena je zonska linija sa ukupno 6 detektora koji trenutno reaguju na prisustvo CO gasa. Ugrađene su i trepćuće svetiljke (bljeskalice) za upozorenje na nedozvoljeno visok nivo koncentracije ugljen-monoksida, alarmne sirene i svetlosni paneli.

Sistem ambijentalnog ozvučenja i obaveštenja o požaru realizovan je upotrebom centralnog uređaja koji čine: šestozonski sistemski kontroler sa integrisanim predpojačavačem, pojačavačem snage 240W/360W i jedinicom za upravljanje snimljenim porukama. Uređaj za reprodukciju sastoji se od izvora BGM zvuka sa podrškom za MP3 reprodukciju sa SD kartice i USB ulaza, AM/FM tjunera sa 15 memorijskih lokacija i radne stanice sa četiri nezavisna audio izlaza. Audac MTX88 matrica funkcioniše kao tačka rutiranja signala u odgovarajuće zone. Za ozvučenje prostora u objektu obavljena je montaža jednosistemskih 100V zvučnika za ugradnju u spušten plafon. Zvučnici su podeljeni u pet zona, što omogućuje selektivno programirano upravljanje sistemom. Kablovska instalacija sistema realizovana je kablovima vatrootpornosti 30 minuta tipa LiHCH 2×1,5mm2 FE180/E30 i LiHCH 4×1,5mm2 FE180/E30. Kontrola nivoa zvuka po zonama kao i izbor sadržaja u zoni omogućena je preko specijalizovane aplikacije za iOS i Android platforme kao i preko WEB interfejsa matrice.

Sistem signalizacije SOS poziva predviđen je sa ciljem brze i efikasne pomoći gostu Hotela u sobi za invalide. Sastoji se od: SOS stanice sa napojnom jedinicom, poteznog i običnog tastera, signalne lampe i tastera za razrešenje poziva. Napajanje sistema izvedeneno je preko UPS-a kako bi se obezbedio nesmetan rad sistema u slučaju nestanka mrežnog napajanja.

Za sistem signalizacije prepada iskorišćen je savremeni sistem sa mikroprocesorski upravljanom centralom proizvođača Siemens. Sastoji se od centralnog uređaja, upravljačke tastature, senzora prepada i kablovske instalacije F/UTP 4x2x0.5mm cat5e, LSHF.

Interfonski sistem je realizovan opremom proizvođača TCS Nemačka, koji omogućava komunikaciju posetioca na ulazu u objekat sa dežurnim osobljem u hotelu u periodu kada su ulazi u objekat zauzeti. Sistem se sastoji od pozivnih tabloa sa mikrozvučnom kombinacijom i dva pozivna tastera, modula za montažu u lift, razvodnog ormana sa napojnom jedinicom, interfonskih telefona i kablovske instalacije.